Mobile homes (overnachten is niet toegelaten)

Overnachtingen op het terrein / parking is niet toegelaten

Boswachters van het agentschap natuur en bos zullen samen met de politie en de organisatie hierop toezien. Overtreders zullen getakeld worden